TAN GAZETESİ

 

BİR KİTAP 

 
DALLARIN UCUNDAKİ

TAN GAZETESİ
17.7.1955

 

 

Osman  Bolulu'nun ilk şiir kitabı. Kırk altı şiiri taşıyan bu eserin şairi, mevzularını yurtseverlik, aile saadeti, cemiyet gibi hâdiselerden almış. Cemiyetin her çeşit derdini kendine mal etmiş ve bunları işliyor. Geniş düşünceleri sade bir üslûpla ifade ederken, bir taraftan pürüzsüz dile, diğer taraftan hayal genişliğine de ehemmiyet verdiği belli.  

Duygularının arasında kısırlıktan çekinmiş, bu iyi bir şey, fakat sistemli bir şekilde de ifadeyi pek sağlıyamamış. Mevzu çeşitlerinin arasında âdeta daldan dala sebepsiz atlayışlar var. İstikrar bulamıyan hayal genişliğinden olsa gerek. Bunlara mukabil, hisleri samimîliğine inandırıyor bizleri. Şairin mühim vasıflarından  biri, birçok gençlerimizin yaptığı gibi, şiirlerini başıboş bırakmamış, yardımcı fikirleri ana fikrin etrafında toplamıya muvaffak olmuştur. Kitap, bütün halinde iyidir, ufak tefek noksanlar pek göze batmıyor. Zaten maksat duymak ve duyurmak değil mi? İşte (Vatan) başlıklı şiir, Osman Bolulu'nun düşüncesine göre vatan kuru bir toprak değil, tahsil mürekkebi, hizmet sadakati, vazife aşkı, alın teri gibi ciddi ve gerçek hakikatlerdir, maddî ve manevî bütün varlıktır.

Şair bazan hislerinin coşkunluğuna kapılıp neşe ile haykırıyor: 

Ellerinde nasır, dudağında kahkaha,
Bu derya, bu gemiler senindir, bu çiçekler
Buğulu sabahlarda uyanmışsın Allaha! 

Bazan ümitsizliğe düşüp meyus fakat güzel teşbihlerle inliyor:  

Dikenlere takılan koyun tüyleri gibi
Yılların elinde tel kaldı kalbim.  

Bolulu, şiir dilini birçok şairlere nazaran iyi bilmekle, üslûp şahsiyetine henüz kavuşamamıştır.

Şair, her şeyin iyisini istiyor amma, ümitsiz yaşamanın boş olduğuna da inanmıştır. Yok olan bir şeyin kıymeti, elde edilenden elbette üstündür, hele şairler için!. 

Osman Bolulu, milli duygulara da oldukça yer vermiştir bu eserinde. Zaman zaman hamasî realiteleri samimi olarak benimsemiş ve samimi olarak da duyurmağa muvaffak olmuştur.

Evine, cemiyete, yurduna çok bağlı olan şair, düşüncelerini işlerken edebî sanatlara da ehemmiyet vermiş ve yerlerinde kullanmaya muvaffak olmuştur, (Arzular) başlıklı şiirinden işte iki kıt'a: 

Arzular kuşattım mevsimlere,
Arzularla uçmuşum iklimlere.
Arzulardan bir duvak gemilere,
Dal uçlarında seken bahardayız. 

Herşey bu kanat sesinde gülecek,
Biten otlarla saadet gelecek,
Arzular açıverir çiçek - çiçek,
Arzular bizde, biz arzulardayız.  

Hiç yeri ve münasebeti olmıyan bir deseni taşıyan bu kitabından sonra, şairin ikinci kitabının muhakkak bundan üstün olacağına inanıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Yorumlar (0 )