OKAY KILIÇASLAN

 

 Üç Şiir Kitabı Üç şairden

 

........ 
 

OSMAN BOLULU ve UZUN KOŞU
 
OKAY KILIÇASLAN 
 
EŞİK DERGİSİ, S:18, Mart-Nisan 1995

 

Sana adanmışların başında Aksoy
Al beni benden bana koy
Pınarlarında yuna yuna
Gideceğiz bitmezin sonsuzluğuna
Her birimiz, Atatürkçe

Osman Bolulu Türkçe soluyan ozanımız. Şiir, deneme, masal, inceleme dalında yapıtlar vermiş; Uzun Koşu onun şiirlerini içeriyor.

Türkçenin olanaklarını derinlemesine inceleyip benimsemiş, ozanlık bilinciyle yoğurmuş Türkçe sözcükleri. Dilin ulusallaşması olgusunu şiirlerinde gerçekleştirmiş. Dil devrimine ve Türk diline karşı olan görevini, aydın bilinciyle ozanca bir yaklaşımla yerine getirmiş. Gerçek Türkçenin sesi soluğu olmuş. Türkçenin sınırlarını zorlamış, onlarla oynaşmış Bolulu:

“Her biri / cinsi cibilliyeti bilinmedik zina / Kiminde ahlak dışına / Kiminde cup bilimin ortasına/  Bu sözcükler var ya bu sözcükler/ Başımın püsküllii belası / Yakamı yırtan onlardır/ Oldum olası”

 


Cebelleş olduğu, kendisini iklimden iklime , duygudan duyguya, yaşam felsefesine iten sözcüklerdir. Onu var eden, başının (tatlı) belası sözcükler.

Devrimin yalın Türkçeci anlayışı ondan genişlik kazanır. “Arap'ın kara'sını aklayan/ Fars'ın Çetrefillini yoklayan” bir dil anlayışıyla şiirin dünyasında gezinir. İlkyaz, songüz, güzelduyu, gönence, kamusal, dölümü döşümü, dünyaevi, lazoğlanlaz....gibi daha onlarca sözcüğe şiirsel zenginlik kazandım. Ömer Asım Aksoy gibi dilin zenginliğini, şiirsel boyutunu su yüzüne çıkarır.

Bolulu, şiirlerini üç bölüme ayırmış;
I.Bölümdeki şiirlerinde bireyin yalnızlığı, ülkelerin, insanların kardeşliği, çocukluk özlemi; ayrıca düşlerini ve aşkı işler. Aydın kimliğiyle duyan, düşünen, sorgulayan bir bakş açısıyla ele alır konuları.

II.Bölüm ise aşka ayrılmıs. Ondaki aşk hastalıklı, melankolik ve yıpratıcı değil, yaşamın güzelliği, rengidir: 

"...Güneşle denizi  kucaklamış iki beden / ha ben ha sen / Dolunay ürkütmeden / Ben ha sen ha"

lll.Bölümde,Türkçe”nin güzelliği, sözcük hazinesi, dilin yeteneği gibi Türkçeci bir yaklaşım söz konusudur. Dilin zenginlenştirilmesi ve yaygınlaştırılması vurgulanır.

Halk şiiri geleneğinden, modernist bir yaklaşımla yararlanmıştır. Geleneğin uyak Biçimlerinden, uyak düzeninden, söyleyiş özelliklerinden çağdaş şiirin yapılarını da göz önüne alarak yararlanır.

İmgelerin gücü oldukça başarılı olmasına karşın bazı sözdizimlerindeTürkçeci yaklaşımı imgeyi aksattığı görülür.

Osman Bolulu, felsefeyi ve yaşamı içine sindirmiş, aydınca duyan, düşünen, geleneğin sırrına  varmış bir ozanımız.
 
 

 

Osman Bolulu, “Uzun Koşu", İlkyaz Kitaplığı, 1994, Ankara

  
 
Etiketler:

Yorumlar (0 )