SUZAN KARAHASAN

 

 

İNSAN İNSANA EKLENE EKLENE

SUZAN KARAHASAN

Makedonya/Üsküp Birlik Gazetesi, 5284.s. 8 Şubat 1999
Damar S:132 Mart 2002 (Ne Dediler bölümünde)(Osman Bolulu) Yüz elli sayfalık deneme çalışmasında:

•     Konu bakımından: Dar bir alanda kalmamaya, el atılmamış konuları işlemeye, kişinin iç sorgularına değinmeye, bilimden düşünceye, toplumsal düzenden sanata, edebiyata uzanıp kuşatıcı olmaya;

•     İşleyiş yöntemi ve özelliği bakımından: Çok sorulu yöntemi yeğleyerek okurun kafasında sorular yaratmaya, doğrudan yargı biçmek yerine, okurun sorulardan yararlanarak yargılara ulaşmasına ön açıp, ona düşünme, üretme payı bırakmaya; anlatımı anı, yaşanmış örnek ve olgular üstünde temellendirmeye, dolayısıyla bellenmiş deneme biçim ve anlatımına değişiklik/açılım getirmeye; toplumsal içeriği ön plana çıkarmaya; kendisini sorgular görünürken insanı, toplumsal düzeni sorgulamaya, alttan alta iğneleyici dil kullanıp duyarsızlık, umarsızlıklarla alay ederek, öylelerini uyarmaya;

•     Amaç ve yönelim bakımından: Bilimsele yöneltmeye, üretici düşünüşü ön plana çıkartmaya, yozutulmaya kazanılmış insanlık değerlerinin korunmasını salık vermeye, okuru, sürekli uyanık tutmaya;

•     Dil ve biçem bakımından: Arı, duru, anlaşılır Türkçe kullanmaya, dile özen gösterirken, içi boş dil fantezilerinden kaçınmaya, sağlam kurgu düzeniyle iletisini sunmaya, Türkçe dil işçiliğine özende, son kerte titiz olmaya, dile girmemiş birçok sözcüğü ve anlatış yolunu kültür diline, yazına ağdırmaya ve kendine özgü bir anlatım biçemi kurmaya çalışmıştır. 

 

Etiketler:

Yorumlar (0 )