VEDAT YAZICI

 

 .

                                        
BELLEKSİZ TOPLUM
 

VEDAT YAZICI
Öğretmen Dünyası: 211.s. Temmuz 1997
Damar S:132 Mart 2002 (Ne Dediler Bölümünde)


Osman Bolulu, deneme-eleştiri-tartışma türünü vurguladığı Belleksiz Toplum adlı kitabında eleştirel bir tutumla ele alıp tartıştığı konuları somutlaştırıp anımsatma, uyarı, bilgi aktarım içeriğiyle denemenin iç söyleşi biçemini kullanarak iletisini veriyor. Okumalarından, gözleminden, yaşam birikiminden satırlarına düşürdüğü sevincini, acısını, iç burukluğunu, öfkesini okuruyla paylaşıyor. Verileni eleştirisiz kabullenen, sürü bilinciyle devinen toplumsal yapımızın içler acısı durumuna başkaldıran yazar, uyarılarıyla görevini yerine getiriyor. İşte bunlardan birkaç örnek: “…..İnsanı nesneleştirenler, çağdışı düşüncelerle kafanızı örümceklendirenler, bizi sürüleştirmek isteyenler karşısında suskunluk, uzlaşma mıdır, esenlik midir? (…..) Aklınızın süzgecinden geçirilmiş öfkeniz, kişiliğinizin güvencesi olacaktır. Özgür ve bağımsız insanlığınızın duvarları, dengeli öfkenizle örülecektir. (…..) Alışkanlık öyle bir öksedir ki ağına düşeni kurtarmak zordur artık.”

Politikadan sanata, edebiyata, dil konularına; güncelden evrensele kalem indiren Bolulu; bireyi, yurttaşı, toplumu, en çok da kendini sorgulayarak okurun kafasına soru çengelleri takmayı hedefliyor; bana kalırsa yazarlığın adına tam on ikiden vuruyor.

Evet, belleksiz bir toplum olduğumuz, sözle kendimizi durmadan tükettiğimiz, üstelik söyleyen değil, söylenen insanların çoğunluğunda doyuma ulaştığımız, geleceğe belge bırakmada umursamazlığımız apaçık bir gerçek. Yazar bu yolda da herkesi göreve çağırıyor: “Basılsın basılmasın herkesin, yaşadıklarını anı defterine olsa da -içtenlikle- kişiselliğin tuzağına düşmeden yazıya geçirmesi gereğine inanıyorum.” diyor. (25.s.)

Ne diyelim: Haydi görev başına! 

Etiketler: dil türk dili

Yorumlar (0 )