DAMAR DERGİSİ - ÖZEL SAYI

DAMAR DERGİSİ - ÖZEL SAYI

 

 

 

030.jpg 

 

 

 

 

 
OSMAN BOLULU
 
Osman Bolulu, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Tekke köyünde doğdu (Ağustos 1929). Köyündeki ilkokuldan (1942) sonra Samsun-Lâdik Akpınar Köy Estitüsü’nü (1947), Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü (1954), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü (1964) bitirdi. İlk (1947-51) ve orta dereceli okullarda öğretmenlik, yöneticilik (1954-1974) yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Müşavir Müfettişliğinden emekli oldu (1981). Siyasal görüşü nedeniyle müfettişlikten alınmıştı (1975), Danıştay kararıyla görevine dönebilmişti (1978). Bir ara mesleğinden uzak kalmıştı (1964-69).
 
YAYIMLANMIŞ YAPITLARI:
 
ŞİİR: Dalların Ucundaki (1955), Bileşim Çizgisi (1963), Yurtboyu Sevişmek (1992-94), Taşın İyisi (1992-94), Uzun Koşu (1994-95), Güle Yolculuk (1994-95).
 
DENEME: Antilaikliğin Önlenmeyen Yükselişi ( 1994), Belleksiz Toplum (1995), Korkacaksan Kitapsızlardan Kork (1998), İnsan İnsana Eklene Eklene (1998-2001).
 
ÖYKÜ: Yağmur Sonrası (1998-2001).
 
ANI ANLATI: İnsanlığın Solmaz Gülleri (2000).
 
MASAL: Devlet Kuşu (1978)
 
İNCELEME: Türkiye’de Mahalli İdarelerin Eğitim Öğretimle İlgisi (1965).
 
Damar Yayınlarına 1997-98-99-2000 yılları için ŞİİR COĞRAFYAMIZ adlı yıllıkların (4 cilt) hazırlanmasına öncülük, editörlük yaptı. Ankara Dostlarının söyleşilerinden oluşan Sözden Yazıya, Ankara Dostları adlı kitaplara katkıda bulundu. Ana dilimiz üzerine; Türkçe Bilgileri, Cümle Çözümleme Anahtarı ve Dilbilgisi, Şemalarla Dilbilgisi Özeti, İlk Dersimiz Atatürk, Atatürk ve 10 Kasım adlı kitapları yayımlanmıştır. Dershanelerde çalıştığı sırada fen liseleri ve üniversiteye hazırlık konusunda 4 kitabın Türkçe bölümünü hazırlamıştır.
 
Tokat-Reşadiye’de DURULUK (1955-56), Amasya’da İLKE (1961) dergisini çıkardı. Ankara’da ÖĞRETMEN DÜNYASI (1985), ABECE (1991-94) dergilerinin yazıişleri müdürlüğünü yaptı.
 
YAYIMA HAZIR KİTAPLARI:
* Sözün Işığı, * Dilden Düşünüşe Atatürk Yolu, * Öğrencemiz Türkçe,
 
Çağdaş Türk Dili, Türk Dili vb. dergilerde 80 kadar dil yazısı yayımlandı. Bunlardan 50 kadarı yurt dışı ve yurt içinde Türkçe yayın organlarına alıntılandı. Dil yazılarını, Türk Dili Dergisi kitaplaştırıyor.
 
ÖDÜLLERİ:
Nasır, Çağ dergileri, Vedat Güler, Nabi Üçüncüoğlu, Petrol-İş ve İbrahim Yıldız şiir ödüllerini; Kültür Bakanlığının Cumhuriyetin 75. yılı nedeniyle açtığı yarışmada deneme büyük ödülünü aldı.
 
1. SOSYAL KURULUŞLARLA İLGİSİ:
 
Türkiye Öğretmenler Milli Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Öğretmenler Sendikasının kurucu üyesi ve bölge temsilcisiydi. Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma ve Tüketim Kooperatifinin başkanıydı (1967-70). Kapatılan Türk Dil Kurumunun, Dil, İnsan Hakları, Türk Sanat Kurumu, Eğit-Der, Ankara Emekli Öğretmenler Derneği vb. kurumların üyeliğinde; Edebiyatçılar Derneğinin genel yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve genel sekreterliğini yaptı. 1997-2000 yıllarında Kültür Bakanlığı Klasik Eserler Yayın Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı.
 
2. YURT DIŞIYLA İLGİSİ:
 
Beş şiiri çevrildiği için Danimarka Yazarlar Birliğince Kopenhag’a çağrıldı (6-15 Ekim 1995). Kendisi adına düzenlenen gecede çevrilen şiirlerinin Türkçesini okudu, Türk şiiri üzerine konuştu. Kopenhag’ın üç semtinde söyleşti, kitaplarını imzaladı. Danimarka’daki Türk derneklerinin çağrısı üzerine ikinci kez bu ülkeye gitti (24-30 Ekim 1997). Arhus, Odense, Reingsted kentlerinde söyleşti, kitaplarını imzaladı.
Bulgarya Hak ve Özgürlük Gazetesi (1 yazı); Makedonya-Usküp Birlik Gazetesi; (20 yazı) Kanada/Montreal - Bizim Anadolu Gazetesi (32 yazı) yazı ve şiirlerini alıntıladı. Bizim Anadolu’da sürekli yazıyor.
 
3. YURT DIŞINDA YAYIMLANAN YAZILARI
 
a) BULGARYA
*      HAK ve ÖZGÜRLÜK Gazetesi 28 Nisan 1995 günlü 17. sayı, Yazı Makassız Yazılmaz (dil)
 
b) MAKEDONYA -ÜSKÜP- BİRLİK GAZETESİ:
* 8 Ocak 1997
Olanak vb. Sözcükleri Kullanmak (dil)
* 21 Haziran 1997 (5025. s.) Yalnızlık (şiir) Aşklar Ölmez (şiir) Eşitlik (şiir)
* 15 Kasım 1997 (5088. s.) Sözcükleri Doğru Kullanmadıkça (dil)
* Temmuz 1998 (5187. s.) Giden (şiir), Gibiler (şiir), Denk Bozulmasın (şiir)
* 24 Temmuz 1998 (5350. s.) Lütfen Biraz Öfkelenir misiniz? (deneme)
* 5 Eylül 1998 (5214/15. s.) Kaşığı Yıkadım, Sapını da Yıkadım (dil)
* 13 Ağustos 1998 (2405. s.) Zulamdaki Kadın (öykü)
Aynı sayıya: O. N. Poyrazoğlu’nun Güle Yolculuk İçre Bir Şair adlı yazısı, Kıyı Dergisinden alıntılanmıştır.)
* 31 Ekim 1998 (5238. s.) Deyimler-Deyimleyemeyenler (dil)
* 8 Şubat 1999 günlü sayıda Suzan Karahasan “İnsan insana Eklene Eklene” adlı kitabını tanıttı.
* 6 Mart 1999 (5291. s.) Gerçek İnsanda (deneme)
* 27 Mart 1999 (5300. s.) Edebiyat Eleştirmeni (deneme)
* 7 Ağustos 1999 (5356. s.) Yazarokumazlar (deneme)
* 15 Ocak 2000 (5425. s.) Cemaat ve Padişahlarımız (deneme)
* 22 Ocak 2000 (5428. s.) Çoğul Özneye Tekil Yüklem (dil)
* 19 Şubat 2000 (5440. s.) Üretilmiş Düşünceye Tüneyip Kalmak (deneme)
* 26 Şubat 2000 (5443. s.) Kaşığı Yıkadım, Sapını da Yıkadım (dil) (2. kez)
* 3 Haziran 2000 (5485. s.) Dilimizde Çoğullama (dil)
 
c) MAKEDONYA / PİRİZREN/ MAMUŞA:
SOFRA Dergisinde yazıları ve Şükrü Mazrek’in Osman Bolulu ile yaptığı söyleşi yayımlandı.
KIBRIS: Kıbrıs Gazetesinde O. B. ile ilgili haber ve yazılar (1998)
 
d) KANADA / MONTREAL BİZİM ANADOLU GAZETESİ
1. 15.1998: Ömer F. Özen; Osman Bolulu’nun Korkacaksan Kitapsızlardan Kork ve Yağmur Sonrası adlı kitaplarını tanıttı.
2. 15.7.1998: Yazı Makassız Yazılmaz (dil)
3. 15.11.1998: Ömer F. Özen: Güle Yolculuk’u tanıttı.
4. 15.12.1998: Üretilmiş Düşüncelere Tüneyip Kalmak (deneme).
5. 15.1.1999: Eşleğinizi Arıyorsunuz (deneme)
6. 15.2.1999: Bulut Çobanı (deneme)
7. 15.3.1999: Küçük Politikacıların Kıskacı (deneme)
8. 15.4.1999: İnanç ve Özgürlük (deneme)
9. 15.7.1999: Kaşığı Yıkadım, Sapını da Yıkadım (deneme)
10. 15.8.1999: Ad Takım, Yabancı Sözcük (dil)
11. 15.10.1999: Dil Kirlenmesi, Yozlaşma mı? (dil)
12. 15.12.1999: Aşınma Politikadan Başlıyor (görüş)
13. 15.1.2000: Dil Savrukluğunun Nedenleri (dil)
14. 15.2.2000: Anadili Öğretimi Sağlıklı mı? (dil)
15. 15.3.2000: Batı Hayranlığının Etkisi (dil)
16. 15.4.2000: Dilimizde Çoğullama (dil)
17. 15.9.2000: Tartışma, Kapışma (deneme)
18. 15.11.2000: İnsanlığın Solmaz Gülleri tanıtıldı.
19. 15.11.2000: Yurttaş Ahmet Necdet Sezer (görüş)
20. 15.12.2000: Anı: İç Tarihimiz (deneme)
21. 15.1.2001: Anadili Duyarlığı Bilgisi, Bilinciyle (dil)
22. 15.2.2001: Sevi Suç mu? (anı)
23. 15.3.2001: Bıçaklamalar (anı)
24. 15.4.2001: Yazıda Güvercin Pençesi (dil)
25. 15.5.2001: Devletin Malını Koruyor (anı)
26. 15.6.2001: En Güzel Enayi (öykü)
27. 15.7.2001: Diline Bak, İnsanını Tanı (dil)
28. 15.8.2001: Sakarya Caddesi Silme Hüzün (öykü)
29. 15.9.2001: Taşlamalar (şiir)
30. 15.10.2001: Sözcük Seçimine Özen-I (dil)
31. 15.11.2001: Sözcük Seçimine Özen-II (dil)
32. 15.12.2001: Uzağa Koşulanlar Yoksa (deneme)
33. 15.01.2002: Güzele Göz Ağrısı Yakışmaz
 
4. YAŞAMÖYKÜSÜNE İLİŞKİN KAYNAKLAR
 
1. Çağdaş Türk Dili Dergisi: 89/90. sayı, Temmuz / Ağustos 1989
2. Öğretmen Dünyası Dergisi: 67. sayı, Temmuz 1985
3. Köy Enst. Yazarlar-Ozanlar: M. Bayark (Doruk Matbaacılık, 1978)
4. Yeni Toplum Dergisi (Töb-Der Yayını)
5. Öğretmen Şairler Antolojisi: 1. Zeki Burdurlu (Karınca Matbaacılık, 1976)
6. Fotoğraflı Şiir Antolojisi, 2. kitap Durum Yayınevi, İst. 1959 (Dünya Bildiğin Gibi ve Yitik adlı şiirler)
7. Varlık Yıllığı-1964
8. Şairler Yazarlar Sözlüğü: Mehmet Aydın (Emek Yayınları, 1992)
9. Nasır Dergisi. 8. sayı Eylül 1956
10. Damar dergisi: 20. sayı, Kasım 1992
11. Yazarlar Sözlüğü: İhsan Işık (Risale Basın-Yayın, 1998)
12. Edebiyatçılar Sözlüğü : S. Kemal Karaalioğlu (înkılap ve Aka Yay. 1982)
13. Ankara’dan 20 Şair (Fransızca-Türkçe) Kültür Bak. Yayını, 1998
14. Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Anksiklopedisi, (YKY, İst. 2001)
15. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi: İhsan Işık, 2001
16. Aydınlık Adına Susmayanalar (kitabı): Recai Şeyhoğlu
 
5. OSMAN BOLULU İLE SÖYLEŞİLER
 
1. Medeniyet Gazetesi Sanat Yaprağı: 46 Ocak 1962 (Erol Gürtuğ)
2. Mücadele Dergisi (Amasya) 7. 2. 1962
3. Otağ Dergisi. 9. sayı, Eylül 1963 (A. Neyzar Karahan)
4. Çağdaş Dergisi. 35. s. Ağustos 1964 (Okay Koçaoğlu, Şahinkaya Dil)
5. Devrek Postası Gazetesi, 21 Nisan 1992 (Mithat Yaban)
6. Öyküşiir D: 11. s. Kasım 1992 (İsmail Gençtürk)
7. Damar Dergisi: 20. s. Kasım 1992 (Ayten Sürer)
8. Kıyı Dergisi: 85. s. Nisan 1993 (İbrahim Dizman)
9. Karşı: 73. s. Mayıs 1993 (Mustafa Kademoğlu)
10. Çağ Dergisi (Bursa-1974)
11. Kıyı Dergisi: 112. s. Temmuz 1995 (Abdtilkadir Paksoy)
12. Damar: 42. s. Eylül 1994 (Antilaiklik Üzerine) Y. Erdoğan
13. Kıyı Dergisi: 120. s. (Ahmet Özer)
14. Özgür Dergisi: 16. s. Ocak 1964 (İsmail Gök)
15. Kök Dergisi: 1963 (Enver Sipahioğlu)
16. Damar: 77. s. Ağustos 1997, Ayhan Aydın
17. İnsancıl veTürk Dili Dergisi Nisan 1999 sayısında (Tacim Çiçek)
18. Şair Osman Bolulu Kendisini Anlatıyor (Çağdaş Ekin) 7. s. Ocak 1997
19. Aykırısanat: 27. s. May. /Haz. 1997 (Aslan Bayır)
20. CAN ERDOĞAN: KIYI ve ANAHTAR Dergileri
21. Recai Şeyhoğlu Aydınlık Adına Susmayanlar adlı kitabı
22. Öyküşiir: 25. s. Mart 2001
23. Arzu K. Ayçiçek. Akköy Der. 8. s. Eylül/Ekim 2001
24. Şairlerle Konuşmalar : Zeren : 31, Şubat 1966
25. O. Bolulu ile Söyleşi: Nuri Erkal, Antalya Radyosu, 9. 4. 1997
 
GÖRÜNTÜLÜ SÖYLEŞİLER:
 
26. 17 Nisan 1994: TÜYAP /ANKARA (Edebiyaçılar Derneği)
EĞİTİM VE EDEBİYATTA KÖY ENSTİTÜLERİ
27. 10 Ocak 1994 : Edebiyatçılar Derneği
EDEBİYAT MÜFREDATI VE DERSLERİ
28. 6 Ekim 995: Danimarka/ Kopenhag (Danimarka Yazarlar Birliği)
TÜRK ŞİİRİ hk. KONUŞMA ve ÇEVRİLEN ŞİİRLERİNİ OKUMA
29. 22 Nisan 1995. TÜYAP/ANKARA (Edebiyatçılar Derneği) EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ ANLAYIŞ
30. 20 Mayıs 1996: TÜYAP/ANKARA (Edebiyatçılar Derneği) OKUMA ALIŞKANLIĞI
31.3 Şubat 1997: Ank. Makine Müh. Odası: Şiir Akşamları
GÜLE YOLCULUK ŞAİRİ OSMAN BOLULU
32. 5 Mayıs 1997: TRT-İNT (Osman Bolulu ile Söyleşi)
TÜRKÇE VE KİTARLARI ÜZERİNE SÖYLEŞİ
33. 10 Ağustos 1997 : TRT-İNT (O. Bolulu ile Söyleşi)
KİTAPLARI ÜZERİNE O. B. İLE SÖYLEŞİ
34. 27 Eylül 1999 : İZMİR/ EGE TV.
DİL BAYRAMI ve TÜRKÇE ÜZERİNE SÖYLEŞİ
35. 25 Nisan 1997 : Damar Dergisinin 7. Yılı
ALİ YÜCE’NİN ŞİİRİ
36. 27 Aralık 1997: Ed-Der / Hasan-Âli Yücel Günleri: ŞAİR HASAN-ÂLİ YÜCEL
37. 16 Nisan 2000: Malatya/Akçadağ Köy Enstitüsünün Yeri. (Güneş Tv.)
KÖY ENSTİTÜLERİ-EĞİTİMDEKİ SAPMA-DEMOKRASİ
38. 22 Haziran 2000: TRT-İNT
“İNSANLIĞIN SOLMAZ GÜLLERİ” ÜZERİNE SÖYLEŞİ
39. 30 Temmuz 2001: TRT Uzaktaki Yakınlarımız Programı
ŞAİR OSMAN BOLULU İLE SÖYLEŞİ
 
6. KİTAPLARDA OSMAN BOLULU
 
1. UNUTULMAYAN ÖĞRETMENLER: Zeki Sarıhan, Öğretmen Yay. 1984, BENİM EĞİTMENLERİM, 34- 40. s.
2. KARANLIĞI ZORLAYANLAR: Mahtmut Makal, Büyük Dağıtım, 1976. bası, İRFAN ORDUSUNUN RENKLİ BİR KİŞİSİ 155-158. s. 2. bası, Başak Yayınları 1992, 82-84. s.
3. Cumhuriyet Gazetesi-Tefrika: BOZKIRDAKİ KIVILCIM; Mahmut Makal
4. (Sonra kitap) BOZKIRDAKİ KIVILCIM: Mahmut Makal: Başak Y. 43-48. s.
5. FAUST’UN DEDİĞİ: Mahmut Makal Görkem Y. İst. 1990, 132-136. s.
6. DELİ MEMEDİN TÜRKÜSÜ: Mahmut Makal, Başak Y. 1993, 113-118. s.
7. KURULUŞUNUN 50. YILINDA KÖY ENSTİTÜLERİ: Eğit-Der. Yay. Özkan Matbaacılık OSMAN BOLULU ANLATIYOR: Mahmut Makal
8. ŞİİR AKŞAMLARI: Ank. Makine Müh Odası Yay. 1997 KENDİ YOLAĞINDA BİR ŞAİR
9. SORULARDA YAZARLAR: Ayten Sürer, Suteni Yay. ŞAİR ÇİZGİLERİ KIRAN ADAMDIR 50-58. s.
10. ANKARA’DAN 20 ŞAİR: Kültür Bak. Yay. 1998 (Fransızca;Türkçe) ACUNBAYRAK adlı şiir çevirisi ve yaşamöyküsü
11. AYDINLIK ADINA SUSMAYANLAR: Recai Şeyhoğlu, Güldikeni Yay. 2000
12. HAZİRANDA BAHAR: Recai Şeyhoğlu, Güldikeni Y. 2000
13. ATATÜRK: Aslan Bayır: YENİDEN MUSTAFA KEMAL
14. BEŞ AŞAMALI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI: HÜSEYİN DUYGU, Mavi Y. 1996
15. TERÖR OLGUSU VE TÜRKİYE GERÇEĞİ: Niyazi Ünsal, Özkan Mat.
16. ŞİİRİMİZDE ÖĞRETMEN: İsmail Yılmaz Varol Mat. 1978.
17. ATATÜRK ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ: M. Özgür, Vatan Mat. 1968
18. OKUL ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ: Ömer Güvendi, Ajans Türk Mat.
19. ŞİİRİMİZ/1956: Hüseyin Karakan, İstabul Mat. 1956
20. HASAN-ÂLİ YÜCEL'E ARMAĞAN: Net Ofset. Ank. 1997
21. HASAN-ALİ YÜCEL GÜNLERİ: Edebiyatçılar Derneği, Kurtuluş Mat. 1997
22. ŞİİR COĞRAYAMIZ/1997: Damar Yay., Volkan Mat, 1997
23. ŞİİR COĞRAFYAM1Z/1998: Damar Yay., Öteki Yay. Basımevi, 1998
24. ŞİİR COĞRAFYAMIZ/1999: Damar Yay., Volkan Mat. 1999
25. ŞİİR COĞRAFYAMIZ/2000: Damar Yay., Net Of¬set, 2000
26. VARLIK YILLIĞI-1962
27. " " -1964
28. " " -1965
29. "       " -1966
30. FOTOĞRAFLI ŞİİR ANTOLOJİSİ, 2. kitap, Durum Yay.
31. RESİMLİ GENÇ ŞAİRLER ANTOLOJİSİ. Ege Mat.
32. KÖY ENSTİTÜLÜ YAZARLAR-ŞAİRLER: Mehmet Bayrak, TÖB-DER, Doruk Mat. 1978
33. ÖĞRETMEN ŞAİRLER ANTOLOJİSİ: İbrahim Zeki Burdurlu, Karınca Mat. 1966
34. ATATÜRK ŞİİRLERİ: Y. Güngör Özden, Bilgi Yay.
35. AŞK ŞİİRLERİ: Y. G. Özden, Bilgi Yay.
36. NİÇİN KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞTİM VAKFI? Gri Ajans 1994
37. Çeşitli Yönleriyle TONGUÇ: Köy. Ens, Çağ: Eğ: V. Ank. 1999
38. 60 YILDA BASINDA KÖY ENSTİTÜLERİ: Dursun Kut, Güldikeni Y. 2000, KÖY ENSTİTÜLERİ DÜZENİ RAHATSIZ ETTİ 529-533. s.
39. O YILLAR DİLE GELSE: M. Cimi, 1. bası, Güldikeni Y. 1997. KENDİSİNİN DEMİRCİSİ 42-49. s.
40. KURULUŞUNUN 60. YILINDA KÖY ENSTİTÜLERİ: Özkan Matbaacılık, 2000
41. Dünyaya Örnek Bir Eğitim Uygulaması (Tuses, 2000)
42. Mehmet Aydın: Bayat Oğuz ve Türkmen Şöleni, Ank. 1998
43. Zeren Dergisi ŞİİR ANTOLOJİSİ
44. Niyazi Altunya: Öğretmen Örgütlenmesi 1908- 1998 (64 ve 80. s)
45. Kadir Okçu: TÖDMF 1948-1968 (Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi (yayımlanmamış)
46. Ali Dündar: Şeriata Karşı Laik Eğitim, 104.
47. Ali Dündar : Türkçesi Varken
48. Mustafa Ekmekçi: Öksüz Yamalığı 283, 300 s.
49. Mehmet Aydın: Edebiyatın Kıyılarında 25-30. s.
50. Pakize Türkoğlu: Tonguç ve Köy Enstitüleri, YK, 1997, 549. s.
51. Vedat Yazıcı: Yazının Kıyılarında 104-16. s.
52. Haşan Kudar: Tahtakuş’lardan Paris’e, 7. s.
53. O. N. Poyrazoğlu: Kitap Kitap Şiir Gelir Bizlere: Ürün Y. Ank. 2000
54. Adil Yılmaz: Alkışdamla. Güldikeni Y. Ank. 1998
55. Hasan Akarsu: Şiir Değdi Sevdaya (Gerçek Sanat Y. 2000), 85. 86. s. Güle Yolculuk
56. Hasan Akarsu: Gül Yurdunda Deniz (Gerçek Sanat Y. 1996)
57. Veli Recai Velibeyoğlu, Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi, İst. 1975
58. Orhan Tüleylioğlu: Okumak mı O da Ne? (Çağdaş Yay. İst. 1998)
59. Atatürk Şiirleri: Şahin Kaya Dil
60. Destan Atatürk: Ayhan İnal- İ. Ü. Nasrattınoğlu Vedat Yazıcı, Ahmet Özer, Yılmaz Yeşildağ, Öner Yağcı kitaplarında
 
7. YILLIK ve ANTOLOJİLERDE ŞİİR:
 
1.   Şiirimizde Öğretmen: İsmail Yılmaz, 1978
2.   Atatürk Şiirleri Ant.: M, Özgür, 1968
3.   Öğretmen Şairler Ant. 1. Zeki Burdurlu, 1966
4.   Varlık Yıllığı/1966
5.   Varlık Yıllığı/1965
6.   Varlık Yıllığı/1964
7.   Varlık Yıllığı/1962
8.   Fotoğraflı Şiir Ant. 2. kitap, 1959
9.   Kıbrıs Şiirleri Ant. Fahri Etsavaş, 1954
10. Resimli Genç Şairler Ant., 1962
11. Genç Şairler Antolojisi, 1955
12. Dünyanın Bütün Çiçekleri, Zeki Sarıhan, 1984
13. Şiirimiz /1956, Hüseyin Karakan, 1956
 
8. KİTAPLARI ÜZERİNE YAZILAR
 
1. GENEL

1. Ruşen Hakkı: Öyküşiir: 6. s. Haziran 1992
2. Kübra Ataman: Gündoğan Edebiyat/Bahar, 1992
3. Ali İhsan Beyhan: Kemalist Ülkü: 288. s. Ekim 1992
4. Mahmut Makal Abece. 80. s. Kasım 1992
5. Mehmet Aydın : Kıyı: 80, s. Kasım
6. O. N. Poyrazoğlu: Öğretmen Dünyası: 149. s., Mayıs 1992
7. Enver Atılgan: Kıyı: 94. s. Ocak 1994
8. Mustafa Kademoğlu: Zonguldak Dergisi, Ağustos/Aralık 1998
9. Muzaffer Uyguner: Türk Dili Dergisi, Mayıs/ Haziran 1992
10. Osman K. Akol. Meslekten İtilen Öğretmenler: Eğitim: 32-13. s. Mayıs 1965
11. H. Gürbüz: Eğitim: 32-33. s. 1965
12. Osman Bolulu: Damar: 51. s. Haziran 1995

2. DALLARIN UCUNDAKİ

13. Tan Gazetesi, Sanat sayfası: 17 Temmuz 1955 14- Petek Dergisi: 7. s. Aralık 1955
15. Pınar Dergisi: 7. s. Haziran 1955
16. Süleyman Atasayan: Kütahya Gazetesi: 8 Ağustos 1955
17. Mustafa Karaca: Nasır: 6. s. Temmuz 1956
18. Ziya Hacaloğlu: Duruluk. 5. s. 8 Eylül 1956
19. Cemal S. Güler: Petek Dergisi: 15. s. Eylül 1956
20. Hikmet Dizdaroğlu: Türk Dili: 51. s. Aralık 1955
21. Haşim Nezihi Okay: Duruluk Dergisi 1956
22. İbrahim Minnetoğlu: Dünya Gazetesi, 24 Haziran 1955

3. BİLEŞİM ÇİZGİSİ

23. Ataç: 16. s. Ağustos 1963
24. A. Neyzar Karahan: Çaltı: 9. s. Eylül 1963
25. Dönem dergisi: 6. s. Mart 1964
26. İlhan Geçer: Ilgaz. 25. s. Ekim 1963
27. A. Yılmaz: Özgür: 10. s. Temmuz 1963
28. Ali Nebat: Çaltı: 20. s. Ağustos 1963

4. YURTBOYU SEVİŞMEK

29. Vecihi Timuroğlu : İnsancıl: 23. s. Eylül 1992
30. Ali Dündar: Kıyı: 75. s. Haziran 1992
31. Cemal Gürlek: Yazı: 3. s. Eylül 1992
27. M. Demirel Babacanoğlu: Damar: 39. s. Haziran 1994
28. Güngör Gençay: Bölgenin Sesi Gazetesi: Eylül 1992
29. Altay Taşkın: Kıyı: 72. s. Ocak 1994
30. Mehmet Aydın: Yurtboyu Sevişmek’in arka kapağı
31. Ali Dündar: Yurtboyu Sevişmek’in arka kapağı.
32. Mahmut Makal Yurtboyu Sevişmek’in arka kapağı.
33. Hüseyin Atabaş: Yurtboyu Sevişmek, 2. bası, arka kapak yazısı.

5. TAŞIN İYİSİ

34. Güngör Gençay: Öyküşiir: 9. s. Eylül 1992
35. Mustafa Kademoğlu: Karadeniz Ereğlisi ÖNDER Gazetesi, 22 Ağustos 1992
36. Dinçer Sezgin: Abece: 72. s. Ağustos 1992
37. Vecihi Timuroğlu: Damar: 45. s. Aralık 1994
39. İbram Erdem : Abece Dergisi
6. ANTİLAİKLİĞİN ÖNLENMEYEN YÜKSELİŞİ
40. Muzaffer Uyguner: Kıyı. 102. Eyül 1994
41. Cemal Gürlek: Çağdaş Türk Dili: 79. s. Eylül 1994
42. Eşik Dergisi: 7. s. Ocak/Şubat 1995
43. Ragıp Gelencik: Kitabın önsüzü (1994)
44- Aykırısanat Dergisi

7. BELLEKSİZ TOPLUM

45. Sami Gürel: Kitabın arka kapağı.
46. İbrahim Dizman: Kıyı: 118. Ocak 1996
47. O. N. Poyrazoğlu: Öğretmen Dünyası
48. Vedat Yazıcı: Öğretmen Dünyası: 211. s. Temmuz 1997

8. TÜRKÇE BİLGİLERİ

49. Ali Dündar: Çağdaş Türk Dili: 63. s. Mayıs 1993

9. İLK DERSİMİZ ATATÜRK

50. Ali Dündar: 2. basının önsözü
 
10. UZUN KOŞU
 
51. Mustafa Kademoğlu: Devrek Haber Gazetesi, 3. 1995
52. Oktay Kılıçaslan (H. Şafak): Eşik: 18. s. Mart/Nisan 1997
53. Arife Kalender Önel: Aykırısanat: 16. s. Mart/Nisan 1995
54. M. Demirel Babacanoğlu: Aykırısanat: 18. s. Ocak /Şubat 115
55. Hüseyin Başata (Atabaş): Dünya Kitap: 42. s. Nisan 1995
56. Muzaffer Uyguner: Damar: 49. s. 111. s. Haziran 1995
57. Ali Dündar: Türk Dili Dergisi: 48. s. Mayıs/Haziran 1995
57. Tacim Çiçek: Gerçek Sanat: 10. s. Temmuz 1995
58. Aydoğan Yavaşlı: Damar: 52. s. Temmuz 1995
59. Ali Püsküllüoğlu : Kitabın öndeyişi
60. M. Demirel Babacanoğlu: Aykırasanat. 18. s. Şubat/Mart 1995
61. Mehmet Aydın, Kıyı
62. O. N. Poyrazoğlu: Öğretmen Dünyası: 190. s. Ekim 1995
63. Hüseyin Atabaş: TRT- İNT konuşması, 4. 8. 1996
64. Hasan Akarsu: Türk Dili Dergisi: 55. sayı, Temmuz/Ağustos 1996
65. Mustafa Kademoğlu: Zonguldak Dergisi, Ağustos/Aralık 1998
66. Ömer F. Özen. (Kanada-Montreal) Bizim Anadolu, 15 Kasım 1998
68. Muzaffer Uyguner: Kıyı: 111. s. Haziran 1995

11. GÜLE YOLCULUK

69. N. Poyrazoğlu: Kıyı Dergisi
70. Ünal Şöhret Dirlik: Söke Gazetesi
71. Ömer F. Özen: (Kanada-Montreal) Bizim Anadolu
72. Ali Dündar: Damar: 77. s. Ağustos 1997
73. Mustafa Kademoğlu: Çağdaş Ekin: 8. s. Şubat/Mart 1997
74. Tacim Çiçek: Damar: 75. s. Haziran 1997
75. Haşan Akarsu: Kıyı Dergisi 137. s. 1997
76. Abdullah Rıza Ergüven. Türk Dili D., 62. s. Eylül/Ekim 1997
77. Dinçer Sezgin: Söylem : 46-47. s. Oac.ak/Şubat 1999

12. KORKACAKSAN KİTAPSIZLARDAN KORK

78. Vedat Yazıcı: Kıyı: 147. s. Haziran 1998 (Yağmur Sonrasıyla birlikte)
79. Orhan Tüleylioğlu: Milliyet Sanat. 433. s. 1 Haziran 1998
80. Mahmut Makal: Zonguldak dergisi, Ağustos-Aralık 1998
81. Muzaffer Uyguner: Kıyı: 111. s. Haziran 1995
82. Muzaffer Uyguner: Çağdaş Türk Dili: 127. s. Eylül 1998
83. Ömer F. Özen: (Kanada- Montreal) Bizim Anadolu, 15 Haziran 1998
84. Hasan Akarsu: Türk Dili Dergisi: 70. s. Ocak/Şubat 1999

13. YAĞMUR SONRASI

85. Adil Bozkurt : Söylem:.39. s. Haz/98
86. Vedat Yazıcı: Kıyı: 147, Haz. .1998
87. Ömer F. Özen: Bizim Anadolu, 15 Haziran 1998
88. O. N. Poyrazoğlu: Söylem Eylül 1998
89. Hasan Akarsu: Türk Dili Dergisi: 70. s. Ocak/Şubat 1999
90. Turan Altuntaş: Çağdaş Türk Dili, Ocak 2002
91. M. Güner Demiray: Kıyı dergisi, 167. sayı, Şubat 2000.

14. İNSAN İNSANA EKLENE EKLENE

91. Muzaffer Uyguner: Cumhuriyet/Kitap: 504. s. 14 Ekim 1999
92. Orhan Tüleylioğlu: Milliyet Sanat, 15 Mart 1999
93. Dursun Özden: Türk Dili Dergisi. 77. s. Mart/Nisan 2000
94. Suzan Karahasan: (Makedonya-Üsküp) Birlik: 5284. s. Şubat 1999
95. KKTC/ Kıbrıs Gazetesi: 3447. s. 23 Şubat 1999
96. Dursun Özden; Bizim Gazete, 17 Haziran 1999
97. Tansu Bele: Abece: 180. s. Ağustos 2001
98. Radikal /Kitap, 15 Haziran 2001

15. İNSANLIĞIN SOLMAZ GÜLLERİ

99. O. N. Poyrazoğlu: Kıyı: 172. s. Temmuz 2000
100. Münevver Oğan: Abece: 169. s. Ekim 2000
101. Dinçer Sezgin: Radikal Gazetesi, 1 Ekim 2000
102. Murat Özmen: Atanın izinde BULANCAK: 12. s. Temmuz/Ağustos 2000
103. Mustafa Kademoğlu: Atanının İzinde BULANCAK: 12. s. Tem. /Ağus. 2000
104. Ali Dündar: Cumhuriyet-Kitap
105. Mustafa Kademoğlu: Damar: 116. s. Kasım 200,
106. Muzaffer Uyguner: Türk Dili Dergisi,
107. Âdil Bozkurt: Abece Dergisi, Haziran 2001
108. Ömer F. Özen: Bizim Anadolu, 15 Kasım 2000
 
 
 
 
 
 

 


1- MÜNEVVER OĞAN - SÖYLEŞİ -
SORUMLULUK DUYUYORUM ÖYLEYSE VARIM *

2- NURİ AKSAKAL - BOLULU’NUN YAZINSAL KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR ÖZET * 
 
3- OSMAN NURİ POYRAZOĞLU -
OSMAN BOLULU’NUN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE *
 

4- MUSTAFA YILDIZ - ŞAİRLERE ŞİİRLER - OSMAN BOLULU (ŞİİR) *

5- CANAN ESMERCAN ANILAR YA DA “İNSANLIĞIN SOLMAZ GÜLLERİ” *

6- HASAN LATİF SARIYÜCEARAMIZDA BİR ŞÖVALYE *

7- MUSTAFA KADEMOĞLU BOLULU - (ŞİİR) *

8- TANSU BELEOSMAN BOLULUNUN DENEMELERİ *

9- HÜSEYİN DUYGU - MURAT ALPAR - ZEYNEL KOZANOĞLU / KOPENHAG *
       BİZİM İÇİN O BİR “UZUN KOŞU”CU 

10 - AHMET ÖZER - BİR CUMHURİYET ÖĞRETMENİNİN UZUN KOŞUSU *

11 - ÖNER YAĞCI - DENEME IRMAĞIMIZIN OSMAN BOLULU’SU *

12 - YILMAZ YEŞİLDAĞ TAŞIN İYİSİ ÜSTÜNE BİR ÇİFT SÖZ

13-  OSMAN BOLULU İÇİN NE DEDİLER? VEDAT YAZICI *, VECİHİ TİMUROĞLU *, HÜSEYİN ATABAŞ *, SÖYLEM , MUZAFFER UYGUNER *, SUZAN KARAHASAN *, ÖMER KAYAOĞLU (ŞİİR) *

14- SÖYLEM - YURT DIŞI YAZINDA OSMAN BOLULU *
         S: 46-47, Ocak/Şubat 1999

 

 

 * Bu yazılara, yazar adına ve türüne göre, Tanığım Yazarlardır, Şair Dostlarından Osman Bolulu'ya veya Söyleşiler bölümlerinden ulaşılabilir.

 


 

 

  

 

Etiketler:

Yorumlar (0 )