OSMAN BOLULU - GÖREV YERLERİ

OSMAN BOLULU - GÖREV YERLERİ

 

TOKAT İLİ:

1. Taşova - YERKOZLU İlkokulu Başöğretmeni
    30.09.1947 - 18.09.1950    ( 2 yıl, 11 ay, 12 gün)    Nakil

2. Taşova - ZUDAY (Alpaslan) İlkokulu Başöğretmeni
    20.09.1950 - 01.11.1950     ( 1 ay, 10 gün) Nakil

3. Taşova - SONUSA (Uluköy) İlkokulu Başöğretmeni
    02.11.1950 - 15.10.1951     (11 ay, 13 gün - (Gazi Eğitime)  Yüksek Öğrenim    
    ( Eşi hasta, bitirme sınavlarını yarım bıraktı)

4. TURHAL Atatürk İlkokulu Öğretmeni
    28.09.1953 - 30.07.1954     (10 ay)   Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi - Ortaokul öğretmenliğine

KONYA İLİ:

5. Akşehir - DOĞANHİSAR (köy) Ortaokulu Öğretmeni
    30.07.1954 - 01.10.1954 (2 ay) Nakil    Reşadiye'ye başlayışı katarsak 2 ay, 8 gün süründürme

TOKAT İLİ:

6. REŞADİYE Ortaokulu Öğretmeni
    08.10.1954 - 25.11.1956 ( 2 yıl, 1 ay, 17 gün)  Taşova Ortaokulu Müdürlüğüne atama

AMASYA İLİ:

7. TAŞOVA Ortaokulu Müdürü 
    27.11.1956 - 02.07.1956 (2 yıl, 9 ay, 5 gün)

8. ASKERLİK
    Yedeksubay Okulu  01.07.1959 - 31.12. 1959
    Asteğmen              01.01.1960 - 31.12.1960
    Teğmen                 31.12.1960 - 31.12.1960 (Terhis)

9. AMASYA Kız Enstitüsü Öğretmeni (Asker dönüşü)
   30.01.1961 - 02.11.1962 (1 yıl, 10 gün)
   - Merzifon Ortaokuluna atamışlardı (Nermin Amasya ili emrindeydi), göreve başlamadım.
   - Atama öncesi bir ay süründürdüler.
   - Nermin'in öğrenim gördüğü Tokat Kız Enstitüsünü de açan Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Sıdıka Avar'a
     başvurdum, Amasya Kız Enstitüsü'ne atanmamı sağladı.
   - 1961 Genel Seçiminde milletvekilliği aday adaylığı

10. SULUOVA Okulu Müdürü
     ( Nermin'le birlikte olmak koşuluyla Kabul ettim.)
     05.11.1962 - 27.11.1964 ( 2 yıl, 22 gün)
     - 17 Nisan 1964'te bir konuşmamdan ötürü evden polisle alınış.

ANKARA:

11. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
     1963- 1964 Öğretim Yılı. Bitiriş: 31.07.1964
     - İl erkanıyla Sonusa'ya götürülüş, orda bırakılış
     - Bütünleme sınavı için döndüğüm Suluova'da olay
     - Daha üst görev önerileri ve Disiplin Kurulu kararıyla görevden alınış

12. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi'nde memur
     31. 12.1964 - 04.02.1966 (1 yıl, 1 ay, 4 gün)

     Sanayi Bakanlığına nakledilinceye değin 5 ay açıkta 
     - Sanayi Bakanı Muammer Erten
     -     "         "     Ali Naili Erdem
     -     "         "     Mehmet Turgut
     - 1965 Genel Seçiminde milletvekili adaylığı
     - Bingöl Maden İrtibat Memuru Yardımcılığı'na atama
     - İstifa: 04 Şubat 1966

 

Meslek Örgütlerine


      Türkiye Öğretmenleri Milli Federasyonu (TÖDMF)

      - Genel Yönetim Kurulu üyesiydim.
      - Açıkta kalınca TÖDMF'nin gazetesinde çalışıyordum.

        Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS)
        - Kurucu üyesi, bölge temsilcisi
        - Kuruluş sürecindeki tek işçisi
        - Gazetecilik hevesi - Yeni Tanin'de yazı
        - Bir öğretmen beyin ameliyatı için yurtdışına gönderilecek.
        - Çalışanlar Partisi kurulacak.
        - Sanayi Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra (04.02.1966 - 28.02.1967) meslek dışındayım: 1 yıl, 26 gün

        Üyesi olduğum örgüt beni sigorta ettirmiş.
        - 01.03.1966 - 04.11.1966 ( 8 ay, 3 gün)

AÇIKLAR LİVASI

       SOKAKLAR:

      - Devlet Kapıları
      - Sokaklarda kitap satmak
      - Nermin bir terzi dükkanında çalışıyor
      - Nermin'in geceleri ürettiği gömlek ve peçeteleri satmak
      - Ayakkabısız çocuklar - değerli kitaplarımı satmak
      - Okulların açıldığı gün, bir okulun bahçe duvarına kapanmış adam


13. ELMADAĞ Atabarut Ortaokulu öğretmeni (açıktan)

     28.02.1967 - 28.09.1968 ( 1 yıl, 7 ay)  Nakil

14. ANKARA Gazi Ortaokulu öğretmeni (Md. Yrd.)
     28.09.1968 - 11.09.1969 ( 11 ay, 3 gün)  Nakil

 

TÖYKO - Tüm Öğretmenler Sınırlı Sorumlu Yardımlaşama ve Tüketim Kooperatifi

     1967 - 1970 arasında üç yılı aşkın bir zamanda başkanlığını yaptığım TÖYKO'da çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman      çekmedim. İftiralar, suçlamalar, karalamalr mı, üye olmayanlarca genel kurulu etkilemek mi dersin, birçok            çirkinlikle karşılaştım. Üstelik görevi devrettikten sonta mahkemeye verdiler. Karşı yazı ve belgelerimizi sunduk
     mahkemeye. Mahkeme, şikayetlerini incelemeye değer bulmadı.

     İnsana sonsuzca güven aptallığı bana ait. İnsanların bu denli çirkinleşebileceğini, hiç düşünmemiştim.

15. ANKARA İncesu Ortaokulu Öğretmeni (Md.Yrd.)
     11.09.1969 - 25.09.1974 ( 5 yıl, 14 gün) (Bakanlık Müfettişliğine)

     - 1973 BP Senatör Adayı
     - Niçin orayı istedim. Oradaki olaylar
     - Müfettişlikten alındığımda Nermin'in yanıtı

16. Bakanlık Müfettişi (1. Sınıf)
      25.09.1974 - 09.06.1975 ( 8 ay, 14 gün)  Görevden alınma

      - Bahir, gökten ne yağdı da kabullenmedi
      - Denizli'den MEB'na kutlama telgrafı - 31 Mart Hükümeti
      - Bedri Alogan - Teftiş Kurulu Başkanı
      - Müfettişler odasında ayağa kalkmıyorum.
      - Bakan - Müşteşar ile görüşme - 'Yarınlar' şarkısı

17. ANKARA Cebeci Ortaokuluna depo tayini ( Garaja çekiliyoruz)
     09.06.1975 - 13.10.1975 (34 gün garajda bekliyoruz.)

     - Bala Karaali Köyü Ortaokul 
     - Liman Lokanatası'nda söz dokundurma (Senato seçimleri var)
     - Ankara Valisi Bozkurt - Komümnistler
     - Yeni mahalle Yahyalar Ortaokuluna (açılmamış okul) atama
     - Hastalık - M.E. Müdürlüğü
     - Açılmamış Yahyalar Ortaokuluna atanmamla ilgili Ahmet Kahraman yazısı (Politika Gazetesi)
     - Danıştay Kararı
     - İncesu - Nermin'e soruyorlar
     - M. Makal bu olayı yazıya geçiriyor.

18. ANKARA Kurtuluş Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
     13.10.1975 - 06.04.1976 ( 8 ay, 23 gün)  ( isteğimle emekli)
     - Temizlik adlı okuma parçası
     - Atandığım okul, en son denetlediğim okuldu, özellikle istedim.

EMEKLİLİK

     06.04.1976 - 24.02.1978 ( 1 yıl, 10 ay, 18 gün)

     - Türkçe Bilgileri'nin geliştirilmiş baskısı (10.000 adet)
     - Daha sonra bu kitapla ilgili EB Yayımlar Gn. Md.lüğünce satın alma kararı
     - Ve talim terbiye Kurulu'nca okullara tavsiyesi.

MÜFETTİŞLİĞE DÖNÜŞ

19. MEB 1. Sınıf Müfettiş
     24.02.1978 - 27.07.1978
     - Görevden   ayrıldığımda maaş derecem 1.4 iken, 3.3.ile işe başlatılmıştım. Önceki maaşımdan 375 TL daha az maaş alıyordum, gizli bir cezalandırma 

20. Bakanlık Başmüfettişi
     27.07.1978 - 26.02.1979

21. Bakanlık Müşavir Müfettişi 
     26.02.1979 - 10.11.1980

22. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
     10.11.1980 - 08.12.1980

23. Bakanlık Müşavir Müfettişi

      08.12.1980 - 11.05.1981

BU DÖNEME DEĞGİN NOTLAR:

     - Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme Kurulu
     - MEB Müfettişleri Derneği - Başkan
     - Çorum - Gümüşhane denetimleri
     - Çorum - Sinop Valileri
     - A.M.Buzcugil - derneği suçlama
     - 12 Eylül'ün atadığı Teftiş Kurulu Başkanı - General
     - Ankara Milli Egğitim Müdür Yardımcısı - Albay
     - Sıkıyönetim. O adam orda duruyor mu?
     - bakan Hasan Sağlam
     - Kurtuluş - Güneş albay


  

   

 

      

 


        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

Etiketler:

Yorumlar (0 )