ÖDÜLLER

 

SÖZÜN IŞIĞI  KİTABINA ÖDÜL  
                  

 

DİL DERNEĞİ BEŞİR GÖĞÜS ÖDÜLÜ OSMAN BOLULU'YA VERİLDİ.

"Sözün Işığı - Uygulamalı Noktalama Bilgileri" adlı yeni yayımlanan yapıtı dolayısıyla Osman Bolulu'ya "Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü" verildi.

 

 

                                               sozun_isigi.jpeg

Seçici Kurul : Dilek Göğüs Ülgiray, Prof. Dr. Doğan Aksan, Prof. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. Sedat Sever ve Sevgi Özel

 

Türkiye Türkçesinin arılaştırılması; Türkçenin eğitimi ve öğretiminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış bilimsel yapıtlardan bir tanesine her yıl "Dil Derneği Beşir Göğüs Ödülü" verilmektedir.

Cahit Kavcar, M. Kemal Ateş, İbrahim Dizman, Zekeriya Kaya ve Sedat Seve'nin katıldığı, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 12 Şubat 2005 tarihinde yapılan "Okur Olma Sorumluluğu" konulu açık oturumdan sonra;  Osman Bolulu'nun "Sözün Işığı - Uygulamalı Noktalama Bilgileri" yapıtına verilen "Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dili ve Eğitimi Geliştirme Ödülü", yazar Osman Bolulu'ya sunuldu.

 

SÖZÜN IŞIĞI KİTABI İLE BEŞİR GÖĞÜŞ DİL ÖDÜLÜNÜ ALAN OSMAN BOLULU’ NUN KONUŞMASI.

    Seçici kurul üyelerine, dil Derneği ile Beşir göğüş ailesine, çizer Sait Munzur’a, dizgi ve düzeltiye emeği geçen Münevver Oğan’a ve ilk çıktıyı gözden geçiren 62 yıllık dostum Hüseyin Gürbüz’e , kitabın son biçimini denetleyen ve yayımlanmasına yardımcı olan değerli dilci Yusuf Çotuksöken’e, Papatya Yayıncılık ve Toroslu kitaplığına ve çalışanlarına teşekkür ediyor, tümünüzü saygıyla selamlıyorum.

 

    Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü, ‘ Türkçenin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan çalışmalara’ veriliyor. O nedenle bu ödül; Atatürk’ün kurduğu TDK’nın süreğidir.

 

    Ulusların ölmezliği, ulusal dilinin sağlığını korumasından, geliştirmesindendir.Dil, insandır, insan da dil. İkisi de canlıdır. Çağlarının gereksinimlerini karşıladıkça,kimliklerini korudukça ayakta kalırlar. Ulusların, asıl anayurdu anadilleridir. O nedenle diller, ‘ulusların kimlik belgesidir ‘ denilmiştir. Türkçe ulusumuzun yaşamserüveni içinde; uğradığı coğrafya, karşılaştığı soy ve kültürlerle sınana sınanaoluşmuş eytimsel, mantıklı, üretken ve gelişimli bir dildir. Hem ulusal, hem kişiselvarlığımızın omurgasıdır. Onunla, sayılmaz engelleri aşarak bugüne geldik.. onunla ulusal kimliğimizi koruyarak sürüp gideceğiz, sonsuza kadar. Dile saygı, ulusa saygı; ulusal varlığımıza saygı ve bağlılıktır. Ona hizmet, hepimizin kaçınılmaz görevidir, varlığımızı sürdürmenin ana kaynağıdır.

 

    Dilimizin eğitim ve öğretimine küçük bir katkıdan ötürü, bana verilen ödülü, ulusuma ve anadilimize borcumun birazının ödenmesi sayıyorum. Bu ödülle sadece onur almış olmuyor, daha zorlu bir ödevi yüklenmiş oluyorum. Her ödül, bir sınavdan geçme, bir sınamadır. Sahibine yeni ve zorlu bir görev yükler. Beni ulusal ve evrensel değerlerin katına çıkaran ve insanlaştıran Türk aydınlanma ve devrimi, özellikle dil devrimidir. O nedenle dilimize özeni, ulusal sorumluluk ve gerek saydım.

 

    Şiir ödülleri almıştım. Kültür Bakanlığının, Cumhuriyet’in 75. yılı ve Atatürk’ün 60.ölüm yıldönümü nedeniyle açtığı yarışmada Deneme büyük Ödülü’nü almıştım.

 

    Ama bu ödülü, onlardan daha çok önemsiyorum. Çünki bu ödül;

    * Tarihe haksızlıkların yasallaştırıldığı dönem olarak geçecek  ‘ 12 Eylül karabasanının, TDK’yı, amacından saptırmasından ve ulusal yörüngemizi  tersine çevirmesinden sonra; Türkçemizi, türk Devriminin amaç ve ilkesine göre, çağdaş anlayışla işletmeyi başarıyla sürdüren dil Derneğince veriliyor.

    * Anadilimizi eğitim ve öğretimine katkılarda bulunan ve bu konuda yapıtlar vermiş Beşir Göğüş öğretmenimiz adına.

    * Ulusal düşünüş dizgemizin korunup kollanması ve sürekli geliştirilmesi özgörevinde.

    * Bir ucu Kurtuluş savaşı felsefemize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşünüş dizgesine teğet.

    * Ulusal bağımsızlığımızın kağşatıldığı, siyasamızın yabancının yedeğinde yelpelendiği dönemde veriliyor.

    * Kendi özelimde düşünürsem: Babam 1877 de, Kırım savaşı’dan sonra Osmanlı’nın borcuna ve kulluğuna doğmuş. Ben Türk abecesine, Türk boğazına, Türkçe söyleyiş ve düşünüşe, TC yurttaşlığına doğmuşum. Doğum yerim, dağ eteğindeki bir tütün tarlası. İlk yunağım Kuruçay denilen dere. Ayağının uzanımı 10, gözünün  erimi 30 km’yi aşmamış, köylü çocuğu, bu ödülü almışsa; bu başarı Kurtuluş savaşı imecesine katılan halkımızın, türk Devrim aydınlanmasının baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ündür. Onlara borcum katmerleniyor.

 

    * Borcumun bir çimdiğini ödeyebildim mi diye, mercimek ucu kadar bir sevinç kıpırdanıyor içimde.

   *  Bununla birlikte yeni sorumluluk ve ödevler yüklüyor üstüme.

 

    Noktalamayla ilgili bir çalışma dil ödülüne değer mi diye düşünülebilir. Ona değinmek, kitabın içeriği ve yöntemine ilişkin birkaç söz etmek istiyorum, izninizle;

* Noktalama üzerine epey kitap var. Yazım kılavuzlarında bu konuda kurallar verilmiştir. 15-18 ime  ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kurumsalında örnekler kısıtlıdır. Sözün Işığı, yazımda kullanılan 29 imi içeriyor.

* Noktalama üzerine yazılmış 30 şiirle, noktalamayı hem tanımak, hem de ona şiirsel yaklaşımı sağlamak, kuru noktalama bilgisini, şiir tadı içinde okuruna ulaştırmak;

* İmlerin nerelerde kullanıldığını, örnekleriyle göstererek, bilgisini vermek,

* Çocuk edebiyatından seçilmiş 33 metnin, kimi bölümlerinin noktalaması okura bırakıldığı için, noktalamayı tekrar tekrar yaptırarak noktalama beceri ve alışkalığını pekiştirmek;

* Öte yandan okunan metinler yoluyla, okuma alışkanlığını ve yazınsal metinden tat alma zevkini kazandırmak amacını taşıyor kitap.

* Kitabın, her konusu için resimler tasarladım. Yetkin karikatüristlerimizden Sait munusur2a resimler çizdirerek, bilgilerin görselde somutlanmasını istedim.

* Kitaba alınan, çocuk edebiyatından seçilmiş, metinlerin, okurun düş dünyasını genişleteceği, düşünüşünü zenginleştirip beynini besleyeceği, yüreğini incelteceği de unutulmamalıdır.

 

Çalışmamın anası babası var; Türkçe bilgileri adlı, küçük boy kitabım 1955-60 arasında üç kez basılmıştı. Geliştirilmiş,, 1975’te yayımlandı. Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilmişti. Büyük boy, 454 sayfalısı, 1992’de Selvi Yayınları arasında çıktı. Onları anadilimizi kullanımı ve anlamı üzerine yazılmış yüze yakın yazımı; öğrencilik ve öğretmenliğimi; MEB bakanlık müfettişliğinde görüp gözlemlediklerimi denetimden geçirdim. Bu konudaki kaynakları inceledim. Onlardaki olumlulukları, olumsuzluklarıi Türkçenin dil mantğına vurdum. Onlardan katkılar aldım, çıkarımlar yaptım. Kendiminkileri ve öğretilenleri sorguladım. ‘ Nasıl daha kolay öğretir , kavratırım? ‘ terazisinde tarttım. ‘ Yaşatarak, yaparak kavratma, öğretme yöntemini denedim.

 

Her ödül, yeni ve zor görevler yükler demiştim ya: Yeni ödevim; başladığım ‘ Yazım Bilgileri’ ni bitirmek. Sonra da ‘ Kavramlarla Eleştirel düşünüş eğitimi’  çalışmasına başlamak.

 

Çalışmam konusunun ilk örneğidir sanıyorum. Kullandığım yöntemin, benzerlerine ön açacağını umuyorum. Ama özellikle dil konusundaki hiçbir çalışma son ve kesin çalışma değildir. Yapıtımın geliştirilmesi gereken yönleri olabilir. Okuyan ve inceleyenlerin eleştirilerinden alacağım katkıya şimdiden teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN İNSANA EKLENE EKLENE KİTABINA ÖDÜL

 

Osman Bolulu'nun "İnsan insana Eklene Eklene" yapıtı, Cumhuriyet'in Kuruluşunun 75. yılı nedeniyle T.C. Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen eser yarışmasında DENEME dalında BÜYÜK ÖDÜL kazanmıştır.

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998

Birinci Baskı, 3000 Adet

 

 

K__LT__R_BAK.___.__.E.E___D__L_YAZISI_001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028.jpg

012_1.jpg

 

 

 

YURT BOYU SEVİŞMEK KİTABINA VERİLEN ÖDÜLLER

 

Osman Bolulu'nun "Yurt Boyu Sevişmek" adlı şiir kitabı;

* Vedat Güler  Şiir Yarışmasında, BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

* Nabi Üçüncüoğlu Şiir Yarışmasında, BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ("Taşın İyisi" adlı yapıtıyla beraber)

* PETROL-İŞ Yarışmasında, MANSİYON  almıştır.

Selvi Yayınları, 1.Baskı, Şubat 1992

Doğru Yayınları, 2.Baskı, Ocak 1994

Doğru yayınları - 1.Baskı , Mart 1992, 2.Baskı, Ocak1994

 

014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER  ÖDÜL VE TEŞEKKÜR PLAKETLERİ:

 

*1. uluslararası Bayat Oğuz ve Türk Kültürü Şölenine katkılarından dolayı teşekkür plaketi(5.-7 Haziran 1992)

*Şair İbrahim Yıldız Şiir Yarışması Mansiyon

*Türk Dili Dergisi Tüyap 18. istanbul kitap fuarı Dil Kirliliği ve Medya konulu etkinliğe katılım için teşekkür plaketi (12 Kasım1999)

*Yalova Belediyesi 79. Kültür Sanat Etkinlikleri Uluslararası Şiir Dayanışma Günlerine katılım teşekkür plaketi

*CHP Milas İlçe Başkanlığı Köy Enstitülerinin 63. Kuruluş Yılı etkinlikleri çerçevesinde teşekkür plaketi (17.7.2003)

*Bizim Anadolu Gazetesi 10 Yılında Çalışmalarına teşekkür plaketi (2004)

*DSP Çankaya İlçe Başkanlığı ,Köy Enstitüleri ve Demokrasi konusundaki söyleşisinden dolayı teşekkür plaketi (8.2.2008)

*Köy Enstitülerinin 70. yaşında Cumhuriyet ve Köy Enstitüleri konulu söyleşiye katkısından dolayı teşekkür plaketi (17. Nisan 2010)

*Atatürkçü Düşünce Derneği Bulancak Şubesi, Türk Eğitimi Atatürk Aydınlığına katkısından dolayı teşekkür plaketi

*Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi Köy Enstitülerinin 60 kuruluş yılı etkinliklerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi

*Türkiye Gaziler Vakfı,Vakıfa  katkılarından dolayı Şükran Belgesi- ( Genel Başkan Ertürk Yöndem imzalı)


* EĞİTİM-SEN Merkez Yönetim Kurulu,  " İşkolulumuz çalışanlarının örğütlü mücadelesine olan büyük katkılarınızdan dolayı, ONUR BELGESİ


*ANKARA kİTAP VE MÜZİK GÜNLERİ " 99 "-26-30 MAYIS 1999, Katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi


*Milli Eğitim Bakanlığı ankara ayrancı Lisesi Müdürlüğü, é cumhuriyet'in Getirdikleri Konulu Konferansa katkılarından dolayı ŞÜKRAN BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar (0 )