DENEMELER

AŞINMA POLİTİKADAN BAŞLIYOR

AŞINMA POLİTİKADAN

SÖZ

SÖZ "Düşünüş

SÖZ VE İNSAN

SÖZ VE İNSAN "Sözüne bak, insanını

KAVRAM BİRİMLERİ

KAVRAM BİRİMLERİ DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNCE-DÜŞÜNÜŞ, SÖZCÜK, SÖZLÜK,

SÖZÜNE BAK İNSANINI TANI - LAFLAR GAFLAR

SÖZÜNE BAK, İNSANINI TANI LAFLAR

SUÇU YIK BÜROKRASİYE DEVAM ET GÖTÜRMEYE

SUÇU YIK BÜROKRASİYE DEVAM ET

EDEBİYET VE İDEOLOJİ

 Edebiyat ve İdeoloji-Akkaöy- kültür-Sanat Edebiyat Dergisi Mayıs- Haziran 2006-Sayı:36 da sa